top of page
for-slide-2.jpg

הנביאים הוא בית ספר עצמאי לאמנות המנוהל על ידי קבוצת אמנים חיפאית. 

הקמנו את הפרויקט כדי להעביר הלאה את מה שאנחנו אוהבים ויודעים לעשות הכי טוב 

וכדי להרחיב את מעגל האנשים שעושים ומדברים אמנות בחיפה. 

אנחנו מציעים לכל מי שרוצה, מתחילים ומתקדמים כאחד, מגוון קורסים וסדנאות בציור, רישום, פיסול והדפס. 

  

המערכת שלנו מורכבת מקורסים שנתיים, כשכל קורס מתקיים אחת לשבוע. 

עלות הרשמה לקורס היא 660 ש"ח לחודש. 

להרשמה נא לפנות למורה באופן אישי (כל המידע בפירוט הקורסים). 

ניתן להגיע לשיעור ניסיון.

למידע כללי ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם טליה: 5477 237 051

bottom of page